/Investice/Zajištění investice
Zajištění investice
Seznamte se detailněji s jakými typy zajištění pracujeme.

Na Fingoodu se můžete setkat s 3 druhy zajištění.  U nabízených investic nejčastěji nabízíme jejich kombinaci. 

Zajištění nemovitým majetkem

Zajištění nemovitým majetkem je typické pro developerské projekty. Pokud společnost ručí nemovitým majetkem, Fingood disponuje prvním zástavním právem v Katastru nemovitostí a aktuálním oceněním nemovitosti od externích odhadců. Hodnotu tohoto zajištění vyjadřujeme v LTV.

Zajištění movitým majetkem

Při zajištění movitým majetkem se bere účetní hodnota nemovité věci k datu poskytnutí úvěru. Typicky se jedná o zástavu vozidel, stavební techniky nebo i letadel. 

Zajištění směnkou

Zajištění v podobě směnky používáme typicky u velkých společností, které jsou dostatečně bonitní a mají velký kapitál k pokrytí svých závazků. Podpis směnky ovšem vyžadujeme u každé investiční příležitosti. Ty pak slouží jako další prostředek  k řešení problémů se splácením.

 

Informace o zajištění nabízeného portfolia na Fingoodu pravidelně aktualizujeme na stránce Zdraví portfolia.

Co je LTV?

LTV neboli Loan-to-Value slouží k posouzení rizika spojeného s poskytnutím úvěru. Vyjadřuje vztah mezi výší půjčky (úvěru) a tržní hodnotou zajištěné nemovitosti.

LTV se uvádí v procentech a je vypočítáno tak, že se výše úvěru dělí tržní hodnotou zajištění a výsledek se násobí 100.

Nízký LTV poměr znamená nižší riziko pro věřitele, protože objem úvěru je malý ve vztahu k hodnotě zajištění. Naopak, vysoký poměr LTV indikuje vyšší riziko, protože věřitel poskytuje větší část financí ve vztahu k celkové hodnotě zajištění.

 

 

Chybí Vám zde nějaká otázka?
Potřebujete s něčím jiným poradit?
Zavolejte nám
Infolinka (9:00–17:00)