Fingood rating

Rating je v investičním světě užitečným nástrojem pro hodnocení rizikovosti, díky kterému se investor může lépe rozhodovat.

Všechny zveřejněné investice na Fingoodu prochází přísným hodnocením a považujeme je za vysoce kvalitní. Na základě vyhodnocených kritérií dělíme tyto společnosti do ratingových kategorií.

  • Snadná orientace v rizikovosti investic
  • Hodnocení investic dle pevně zadaných kritérií
  • Snadné řízení portfolia

Ratingová třída úvěru

AAA
AA
A
B
C
zanedbatelná rizikovost, odpovídající výnosvelmi nízká rizikovost, rozumný výnosrozumná rizikovost, solidní výnosuznatelná míra rizika, nadprůměrný výnosvyšší rizikovost a velmi vysoký výnos

Často kladené otázky

Co je Fingood rating?

Unikátní ratingový mechanismus, který jsme interně vytvořili na základě velkého množství vstupních dat sesbíraných a vyhodnocených během posledních let. Hodnoceno je 12 definovaných parametrů na stupnici 0–100 a výsledkem je zařazení společnosti i jejího projektu (investiční příležitosti) do jedné z pěti ratingových tříd (AAA až C). Každá ratingová třída vyjadřuje míru rizikovosti v procentech. Více o ratingu

Co je výsledkem zavedení Fingood ratingu?

Rozdělení investičních příležitostí do 5 ratingových tříd (od “AAA” po ”C”), díky kterým se investoři rozhodují o investicích s větší důvěrou a minimalizují rizika.

Proč máme Fingood rating?

Rating pracuje se statistickými daty a snižuje případnou chybovost při hodnocení rizikovosti projektů a společností. Pomáhá našemu internímu risk oddělení a investiční komisi odvést ještě lepší a přesnější práci.

Jak jsme vytvořili Fingood rating?

Jsme hrdí na to, že rating je naším vlastním produktem. Kombinuje v sobě 20 let zkušeností našich interních odborníků se statisticky vyhodnocenými daty a pevně stanovenými bodovanými kritérii.

Rating společnosti vs. rating projektu

Společnosti se k nám opakovaně vrací pro financování svých dalších projektů. Rating samotné společnosti je proto odlišný od ratingu konkrétního projektu. Investor by měl brát v potaz oba.

Mechanismus ratingu

Vyhodnocujeme desítky kritérií, některé z nich s ohledem na typ projektu (firemní financování nebo developerský projekt). Rizikovost je vyjádřena v % a následně je společnost i projekt zařazen do ratingové třídy.

Zajímá vás více informací k ratingu?