Zdraví portfolia Fingood

Data aktualizována k 1. 4. 2024

Ve Fingoodu víme, že důvěra a transparentnost je pro investování důležitá, proto na této stránce najdete přehledné informace o nabízeném investičním portfoliu. Můžete se tak sami přesvědčit o zdraví našeho portfolia a krocích, které podnikáme k jeho zajištění.

Dále se zde dozvíte nejen složení a objem nabízených investičních příležitostí, ale také o jejich zajištění, zdraví a kolik peněz již investorům vydělali.

Tento přehled pro vás připravili zástupci všech našich oddělení, doufáme, že vám poslouží k snazšímu rozhodování o vašich investicích.

Veškerá data pravidelně aktualizujeme na čtvrtletní bázi.

Klíčové statistiky Fingood

Naše portfolio

Počet dlouhodobě fungujících a stabilních společností, které u nás žádají o úvěr a projdou komplexním prověřovacím procesem, každý rok narůstá. Díky tomu, že se opíráme o dlouhodobou znalost trhu, provádíme detailní analýzy dat a každou firmu detailně prověříme před tím, než vám ji nabídneme jako investiční příležitost.

V grafu se můžete podívat na kumulativní součet investičních příležitostí (úvěrů), které jsme v jednotlivých letech našeho fungování nabídli.

V loňském roce jsme překonali magickou hranici jedné miliardy a celkový objem úvěru se zastavil na částce 1,93 miliardy Kč. Výrazný růst Fingoodu dokazuje i fakt, že proúvěrovaná částka v roce 2023 převyšuje součet částek všech předchozích let.

Diverzifikace portfolia

Každý správný investor své portfolio diverzifikuje. Minimalizuje tak riziko a přesně to chceme našim investorům nabídnout. Proto se snažíme naše úvěrové portfolio diverzifikovat napříč odvětvími, regiony a v neposlední řadě také mezi jednotlivými společnostmi.

Zajištění portfolia

Kromě mezioborové diverzifikace také pečlivě dbáme na bezpečnost investičních příležitostí. Všechny úvěry jsou proto zajištěné. Jak? Podívejte se.

Zdraví portfolia

K poskytování úvěrů neodmyslitelně patří i otázka platební morálky. Připravili jsme pro vás přehled toho, jak si námi poskytnuté úvěry stojí.

Většina námi poskytnutých úvěrů je stále aktivních a klienti je pravidelně splácí. Díky našemu několikaletému působení na trhu už se můžeme pochlubit i poměrně vysokým počtem řádně splacených a ukončených úvěrů. Investorům jsme na jistinách vrátili přes 953 milionů Kč.

Rating našeho portfolia

Rating je hodnocení rizika úvěru. Naši odborníci vyhodnocují každého zájemce o úvěr. Hodnotí se zvlášť projekt a tedy riziko investice do úvěru, který na projekt skrze naši platformu poskytujeme a zvlášť je hodnocen klient. Díky tomu si můžeme vést přehled toho, jak si naše portfolio stojí jako celek. Nejlepší přehled zdraví celého portfolia Fingoodu najdete na druhém grafu, kde jsme vyhodnotili, do jaké kategorie Ratingu rizika spadá každá koruna z projektů proinvestovaných přes naši platformu, které ještě nebyly splacené.

Jak probíhá schvalování projektů

Proces má několik jasných kroků. Nejdříve se s klientem setká obchodník a po předložení základních informací rozhoduje o tom, jestli případ odmítá a nebo pošle na oddělení risku. Risk vypracuje posudek v podobě podrobného úvěrového stanoviska. Touto fází neprojde 20 % případů. Následně případ schvaluje investiční komise. Ta v  průměru zamítá už jen mezi 5 až 10 % případů, které se k ní dostaly.

Kategorie

Jednotlivé příležitosti rozdělujeme na pět kategorií – AAA, AA, A, B a C. Každá kategorie obnáší jiné procento případné problémovosti projektu. Jinými slovy kategorií označujeme, jaká je pravděpodobnost, že klient přestane splácet a projekt spadne do defaultu. Jak si v rámci tohoto ratingu stojí Fingood portfolio, vidíte v grafech. V grafu vidíte, že největší část klientů i úvěrů je ve střední kategorii tak, jak bývá obvyklé. Většina klientů je tedy ve středu námi stanoveného rozmezí rizika – tedy v kategorii A.

Opožděná splátka?

K poskytování úvěrů neodmyslitelně patří i otázka platební morálky. Naší dlouhodobou snahou je proaktivně předcházet prodlení ze splácení úvěrů. Úvěry proto průběžně monitorujeme a na blížící se termín splátky klienty upozorňujeme několik dní před datem splatnosti.

Pokud přesto k prodlení splátky dojde, klienta na denní bázi upomínáme. Proces vymáhání jako takový se pak skládá z několika kroků. Cílem je získat zpět prostředky vložené investory, takže se snažíme zákazníka tzv. rozplatit.

Pozdní splátka
1

Komunikace našeho obchodníka s firemním klientem

Aktivně komunikujeme s klientem, který je v prodlení a hledáme nejrychlejší a nejvhodnější řešení vzniklé situace.

2

Předání vymáhací agentuře

Případ předáváme agentuře pro vymáhání. Ta firemního klienta pravidelně kontaktuje a urguje odeslání dlužné částky.

3

Řešení právní kanceláří

Pokud jsou předcházející kroky neúspěšné, případ postupujeme naší první kanceláři. Ta vynakládá veškeré právní kroky k vymožení celé dlužné částky.

Banner image

Zajímají vás nějaké další statistiky?

Dejte nám vědět na statistiky@fingood.cz. Naší misí je být transparentní investiční platformou pro všechny.

Napsat e-mail