Splátka v prodlení
Jak Fingood postupuje v případě opožděných splátek.

Najít poprvé ve svém portfoliu opožděnou splátku může mnohým nováčkům udělat vrásky na čele. Naštěstí ve Fingoodu máme jasnou strategii a spolu s ní nástroje a možnosti, jak s těmito případy nakládat. Přečtěte si, co přesně děláme, abychom maximálně ochránili Vaše investované peníze.

Na úvod je dobré zmínit, že Fingood má nastavené velmi jasné kroky pro jednání se společnostmi, která mají  opožděnou splátku nebo se jejich úvěr stal problematický. Opřít se můžeme zejména o mnohaleté bankovní zkušenosti našeho risk týmu, kteří nastavili jasný mechanismus vymáhání.

Kdy může být splátka ve zpoždění?

Ve svém přehledu investic můžete objevit opožděnou splátku investice. V takovou chvíli uvidíte u své investice ‚‚svítit‘‘ platbu v prodlení. Tento okamžik nastává 3. den po datu splatnosti. 

Jakmile tato situace nastane, zasílá náš obchodní tým dlužné společnosti několik upozornění e-mailem a SMS. Pokud společnost danou částku neuhradí do 14. dne po datu splatnosti, přichází na řadu telefonát nebo osobní schůzka s dlužníkem. Výsledkem je přesný postupu a řešení opožděné splátky. 

Na základě našich statistik lze říci, že většina opožděných splátek se vyřeší během 30 dní proto tuto etapu nazýváme ‚‚prodlení‘‘ nikoliv ‚‚vymáhání‘‘. Krátkodobé opoždění splátek závislé na cashflow není ve světě středních a malých firem nic neobvyklého, přesto Fingood dělá vše, aby jim předešel. Jakmile splátka nedorazí včas, informujeme společnost tzv. na všech frontách.

Pravidelně aktualizujeme informace o opožděných úvěrech, tak aby naši investoři byli stále v obraze. Důvody opožděných splátek bývají často až úsměvné, většinou účetní nebo vlastník společnosti neodeslal včas platbu. V těchto případech narovnání splátky vyřešíme velmi rychle. 

Je také velmi důležité zmínit fakt, že díky našim Obchodním podmínkám všichni investoři za opožděnou splátku obdrží extra úrok 0,1 % za každý den z dlužné částky. Ten se vypočítává podle podílu investora na dané investici. 

Co Fingood dělá, když je úvěr opožděn a co mohou investoři očekávat?

Pokud po 30 dnech neobdržíme splátku, nastupuje na scénu oddělení vymáhání. Oddělení vymáhání vzniklo v loňském roce právě proto, abychom minimalizovali případné negativní dopady na investory. Kolegové z tohoto oddělení si přebírají pomyslný štafetový kolík od obchodního týmu. Na řadu přichází důkladná analýza všech podkladů a návrh řešení.

Jak se tomuto oddělení daří můžete kvartálně sledovat v sekci Zdraví portfolia, která, kromě objemů splátek po splatnosti, dává především náhled na celkovou kvalitu nabízeného portfolia na Fingoodu. 

60 a více dní v prodlení

Ne všechny úvěry se ovšem podaří vyřídit během této doby ‚‚hájení‘‘. Proto je náš interní proces nastaven tak, že pokud je zpoždění delší než 60 dní, přichází na řadu 4 možné varianty postupu:

1) Ekonomické řešení
Dlužník komunikuje, dodává požadované podklady a chce situaci vyřešit. Toto řešení realizujeme u úvěrů, kde klientovi chybí některá ze splátek, ale aktivně pracuje na jejich co nejrychlejším vyrovnání. Období je přechodné a typickým řešením je odklad splátky.

2) Realizace zástav ve shodě
V tomto případě přichází na řadu dohoda o prodeji sjednaných zástav a vyrovnání dluhu vůči investorům. Dlužník komunikuje, ale není schopen řešit svou situaci.

3) Předání vymáhací agentuře
Dlužník nereaguje na podněty vymáhacího oddělení a je nedosažitelný. Vymáhací agentura nebo detektiv takového dlužníka dohledá. Po stanovenou dobu agentura zastupuje investory Fingoodu a vykonává veškeré kroky k narovnání dluhu. 

4) Právní nebo soudní řešení
Dlužník nekomunikuje a navíc záměrně vytváří právní překážky. V takovém případě podáváme úvěrovou a směnečnou žalobu a realizujeme prodej zástav nebo nabídneme celou pohledávku k odkupu případným zájemcům. Dalším řešením je nucená dražba majetku bez spolupráce dlužníka.

Řešení ve spolupráci s dlužníkem je vždy efektivnější a rychlejší a preferovanější. Bohužel, ne ve všech případech je možné. Často narážíme na nedodržení slibů ze strany dlužníka.

Kde naleznu více informací o úvěrech?

O tom jak si stojí celé portfolio Fingoodu naleznete na stránce - Zdraví portfolia.  Pokud se ve Vašem portfoliu objeví opožděná splátka, tak informace o ní naleznete v Komentáři po rozkliknutí konkrétní investice v sekci Můj přehled

Musíme upozornit, že ne vždy můžeme ihned zveřejnit veškeré detaily o průběhu vymáhání. To ze dvou důvodů. Tím prvním je získaná licence o ČNB, která uvádí, že všichni mají právo na stejné informace a žádný z investorů nemůže být zvýhodněn na úkor jiných.  

Druhým důvodem je možné ohrožení celého procesu vymáhání. Jakékoliv informace zveřejněné v nepravou chvíli mohou nabourat celou strategii vymáhání. 

Kolik mě vymáhání bude stát?
Chybí Vám zde nějaká otázka?
Potřebujete s něčím jiným poradit?
Zavolejte nám
Infolinka (9:00–17:00)