"Preferuju investice s dlouhým horizontem" říká Vít Endler, ředitel Fingoodu ve svém ohlédnutí za 2023

Každá mince má dvě strany, říká se. Pokud by tou pomyslnou mincí byl Fingood, tak nejdůkladnější pohled z obou stran může poskytnout člen vedení a zároveň aktivní investor Vít Endler. Proto si pro vás připravil ohlédnutí za uplynulým rokem 2023 a nastínil vizi a investiční strategii pro rok 2024. Přejeme příjemné čtení!


Vážení investoři,

jako ředitel a spolumajitel platformy Fingood.cz bych vám rád představil naše výsledky za rok 2023 a poskytl  vám pohled na aktivity z obou perspektiv – jak z pohledu vedení platformy, tak z pohledu aktivního investora, kterým dlouhodobě jsem. 

Zhodnocení roku 2023 z pohledu ředitele platformy Fingood.cz

2023 byl pro nás zlomovým rokem plným důležitých milníků a inovací. Jsem hrdý, že mohu zdůraznit hned několik klíčových novinek a vylepšení:

  • Získání Evropské crowdfundingové licence od České národní banky: Tento krok nám umožňuje významně rozšiřovat naše služby a upevnit pozici na trhu. Licenci vnímám také jako důležitý argument pro posílení důvěryhodnosti celé platformy - v zákonné lhůtě ji získaly pouze 3 subjekty.
  • Spuštění nového systému a webu Fingood.cz: Tyto změny přinesly výrazné vylepšení uživatelského prostředí, zabezpečení a efektivity našich služeb. Ne všechny novinky byly patrné při pohledu "zvenku", ale každá z nich měla svůj nezastupitelný význam v rozvoji fungování platformy.
  • Zavedení investorských peněženek a účtů: Tyto novinky přinesly našim investorům lepší kontrolu a přehled nad jejich investicemi a nám umožnily efektivnější plánování nových investic na platformě.
  • Spuštění služby Priority Pass a Investuj teď,  zaplať pak (INPL, Invest Now Pay Later): Tyto inovativní služby poskytly našim nejaktivnějším klientům větší flexibilitu a rychlejší přístup k investičním příležitostem.
  • Úspěšné investiční činnosti: Investoři na Fingoodu zainvestovali v roce 2023 přes 1 miliardu Kč a celkově pak přes 2 miliardy Kč, což je významný ukazatel důvěry a růstu naší platformy.

Pohled investora na platformě Fingood.cz

S aktivním investováním na Fingoodu jsem začal už v roce 2019. Za těch několik let se moje portfolio pěkně rozrostlo, a proto bych s vámi rád sdílel několik klíčových bodů a detailů z mého investorského účtu:

  1. Celková investice: Investoval jsem 2,74 milionů Kč a podpořil celkem 195 firem. Tím jsem se dostal mezi 200 nejaktivnějších investorů na platformě.
  2. Aktivní investice: V současnosti mám 145 aktivních investic v celkové hodnotě 2,065 milionů Kč a dalších 45 tis. Kč v právě probíhajících investicích. Snažím se o pestrou diverzifikaci.
  3. Výkon portfolia: Vážený výnos mého aktuálního portfolia činí 11,12%.
  4. Fingood vymáhání, soudní vymáhání a opožděné splátky: Část mého portfolia, konkrétně 265 tis. Kč, čelí výzvám jako je soudní vymáhání nebo opožděné splátky, ale díky intenzivní práci Fingood workout týmu očekávám, že většinu těchto prostředků získám zpět. Z výše uvedené částky se 150 tis. Kč týká částečně propojené skupiny firem a zde celkově získám zpět přes 103 % z investované částky. Vzhledem k tomu, že žádnou investici nepovažuji za bezrizikovou, vnímám tento výsledek jako zcela přijatelný a pozitivní.
  5. Celkový stav a čistý výnos: I přes zmíněné výzvy v portfoliu je můj celkový default rate pouze 2,04 %,(po započítání recovery) a výnos na Fingoodu na úrovni 9,08 %.Fingood.cz vnímám jako důležitou součást mého investičního portfolia, přibližující se svým charakterem k definici pasivního příjmu. 

Své investiční strategie na Fingoodu se budu držet nadále i v roce 2024. Investice budu rozdělovat mezi co nejvyšší počet projektů a firem, vybírám si nyní zejména úvěry s dlouhým horizontem abych si udržel co nejdéle vysoké výnosové procento a díky dostatečné diverzifikaci kalkuluji pro rok 2024 default rate mezi 2–3 %. Všechny peníze získané z úvěrů splatných v roce 2023 hodlám refinancovat a celkovou částku předpokládám ještě navýšit zhruba o 50–70 %. 

Děkuji vám za vaši důvěru a těším se na další spolupráci a růst v následujícím roce.

S úctou,

Vítek Endler,

Ředitel a spolumajitel Fingood.cz