Výsledky oddělení vymáhání za rok 2023

Vymáhání je komplexní proces, který čelí několika výzvám. Mezi ty patří hlavně fakt, že každý úvěr má své specifické podmínky a každý dlužník se k řešení své situace staví odlišně. Proto postup vymáhání musí být flexibilní, aby co nejlépe ochránil prostředky investorů. Přinášíme seriál sledující práci našeho vymáhacího oddělení. V tomto díle se zaměříme na výsledky z roku 2023.

Posílení týmu

Pevné základy týmu, který má na starosti najít co nejúčinnější kroky k rozplacení klientů, kteří se odklonili od splátkových kalendářů, jsme dali na konci roku 2022. Plně do práce se pak pustil z kraje dalšího roku. Tým se skládá z dvou ostřílených kolegů - Martina Šmajsera a Richarda Šuby, kteří mají v součtu úctyhodných 59 let zkušeností z bankovního sektoru.

Tým vymáhání ve své současné podobě a s výrazně rozšířenými možnostmi a postupy byl ve Fingoodu nastaven v závěru roku 2022. Od ledna 2023 jsme se snažili najít co nejúčinnější kroky k rozplacení klientů, kteří se odklonili od splátkových kalendářů.


Výsledky vymáhání v roce 2023

Výsledek jejich práce je vidět především ve dvou oblastech:

1) Objem vymožených prostředků

2) Vylepšení podmínek poskytnutých úvěrů zvyšujících šanci na jejich budoucí vymožení

1) Objem vymožených prostředků

Díky jejich práci se celková částka vymožených prostředků za rok 2023 se blíží 80 mil. Kč. Takzvaně ‚‚rozplatit‘‘ nebo úplně splatit se jim podařilo následující společnosti:

 • ANGEL GRILL s.r.o. - 0,7 mil. Kč
 • BYDLENÍ Odry s.r.o. - 7 mil. Kč
 • Crane Rental s.r.o. - 2 mil. Kč
 • ČINŽÁKY Fulnek s.r.o. - 6 mil. Kč
 • EVROPA EXPRES s.r.o. - 0,9 mil. Kč
 • OPTIMUS PRIME s.r.o. - 0,5 mil. Kč
 • Rampage Corporate s.r.o. - 0,1 mil. Kč
 • RESORT Kozomín s.r.o. - 5,4 mil. Kč
 • Slezské bytové domy s.r.o. - 1,8 mil. Kč
 • Slezskomoravská developerská s.r.o. - 10,7 mil. Kč
 • TM Moravia transport, s.r.o. - 0,7 mil. Kč
 • VSA Real CZ s.r.o. - 2,3 mil. Kč
 • RMR Tech s.r.o. -  40 mil. Kč

U největšího vymoženého případu RMR Tech s.r.o. nebyl problém se splácením úroků. Náš tým při pravidelné kontrole projektu odhalil, že společnost využívá finance k jiným účelům než na které byl poskytnut úvěr. Díky této pečlivé kontrole a následnému důslednému vymáhání, které trvalo několik měsíců, se podařilo zajistit předčasné splacení úvěrů a předejít potenciálním problémům. 

Hned na začátku letošního roku byly zesplatněny všechny úvěry společnosti Crane Rental, s.r.o. a bylo zahájeno vymáhání a u dalších úvěrů byly učiněny kroky k vymožení dlužných částek. 

2) Vylepšení podmínek poskytnutých úvěrů zvyšujících šanci na jejich budoucí vymožení

V průběhu roku jsme také pracovali na zlepšení podmínek úvěrů, což zvýšilo šanci na jejich úspěšné vymožení. Zde lze především uvést výsledek práce vůči skupině firem pana Marka Skubidy a jeho spolupracovníků (Slezský garážový park, OPTIMUS PRIME, Slezské bytové domy, Slezskomoravská developerská, M&M Skubida Trade), kde byl nalezen kupec na tyto úvěrové pohledávky, který je odkoupí za 90 % jistiny úvěru. Dle uzavřené budoucí smlouvy by tak investoři v průběhu letošního roku měli zpět obdržet celkovou částku kolem 100 mil. Kč.

Tento krok, který mezi investory vzbudil emoce. Zbylých 10% jistiny totiž tvoří ztráta pro investory. Sklenice není tak poloprázdna, jak by se na první pohled mohlo zdát. Po započítání už obdržených úroků by investoři měli u všech zmíněných firem dostat zpět vyšší částku, než do těchto úvěrů před 2 roky vložili. Což je výbornou zprávou oproti celkové ztrátě investice, která hrozila. 

Navíc byl při tomto kroku investorům odpuštěn poplatek 8,5% z vymožené částky spolu s náklady na vymáhání. 

Druhým významným případem je dozajištění úvěrů HCA Industry a.s. zástavou výrobního areálu, jehož hodnota přesahuje celkový objem úvěrů.


Vylepšení procesu vymáhání

Zkušenosti a poznatky získané během tohoto procesu jsme začlenili do našich postupů schvalování, monitorování a vymáhání dluhů. Konkrétně jsme se zaměřili na tyto kroky:

 • Proces vymáhání a aktuální stav jednotlivých případů je pravidelně každých 14 dní komunikován na úrovni managmentu firmy. Jsou zde vyhodnocovány kroky z minulého setkání, nastaveny nové úkoly a postupy k dosažení splacení opožděných částek u jednotlivých případů. 
 • Součástí našeho přístupu je i využití služeb externích expertů, včetně několika právních kanceláří a detektivních služeb, který se specializuje na vyhledávání informací a kontaktování dlužníků, kteří nechtějí komunikovat a hledají způsoby, jak odložit splácení. 
 • Abychom předešli při vymáhání jakýmkoliv komplikací, využíváme při poskytování úvěrů ověřené externí odhadce, kteří splňují vysoké standardy jako jsou např. certifikace na odhady pro banky. Ti v krátkých termínech připravují supervize odhadů, přecenění neaktuálních odhadů, popřípadě zpracovávají nová ocenění. 
 • Ve čtvrtém kvartále roku 2023 jsme poprvé použili řešení formou prodeje pohledávek. Tento systém se v případech, kde tento postup bude dávat smysl, budeme snažit v letošním roce využívat efektivněji. 
 • Abychom předešli jakýmkoliv problémům s poslední splátkou balonových úvěrů, komunikujeme s úvěrovými klienty několik měsíců před splatností.
 • V průběhu roku jsme monitoring veřejně dostupných informací o našich úvěrových klientech rozšířili také o monitoring zástav. Využíváme k tomu službu Hlídací pes od Katastru nemovitostí. Tím získáváme přehled o situaci, klientech a zástavách. Výstupy z této služby získáváme každý den.

Komunikace s investory o vymáhaných případech

V průběhu loňského roku jsme rozšířili informace o úvěrech. Zavedli jsme poznámky u investic, které naleznete ve svém investorském dashboardu.  Postupně byl nastaven proces sdělování těchto informací. Vnímáme zpětnou vazbu od investorů a prostor k jejich dalšímu vylepšení.

Komunikaci s investory považujeme za velmi důležitou, nicméně primárním cílem oddělení risku a vymáhání je minimalizace procenta nesplácených úvěrů. K dosažení tohoto cíle je někdy potřeba využít vůči dlužníkovi momentu překvapení a dalších kroků. Při současném počtu investorů je zřejmé, že zveřejnění informace vůči investorům znamená vysokou pravděpodobnost toho, že se tato informace velmi rychle dostane k úvěrovému dlužníkovi, a to v některých případech není v konečném zájmu našem ani investorů. Proto i nadále bude občas docházet k situacím, kdy investoři nebudou informování okamžitě nebo v potřebném detailu. Naší snahou bude tyto situace minimalizovat na nejnižší možnou úroveň.

Nadále budeme pokračovat v investorských setkání a jsme rádi za jakoukoliv konstruktivní a věcnou diskusi a zpětnou vazbu. Nechceme a nemůžeme poskytovat jednotlivým investorům „informační výhodu“ proti ostatním, a proto u dotazů na konkrétní dlužníky buď neodpovíme nebo u důležitých podnětů vydáme informaci pro všechny.

Cíle pro rok 2024

Cílem práce oddělení risku a vymáhání je minimalizovat procento nesplácených úvěrů (míry delikvence). Toto procento úvěrů po splatnosti (vztahováno k celkovému objemu úvěrů poskytnutých od počátku činnosti Fingoodu) se po většinu roku 2023 pohybovalo ve velmi příznivých hodnotách kolem 2-3 %.

V posledním kvartálu však došlo k posunu na hodnotu cca 4-5 %, a to díky naplnění splatností některých ohrožených úvěrů. Nedošlo však ke zvýšení celkových objemů takto ohrožených („posplatných”) úvěrů a u velké většiny z nich je nastaveno řešení, které by mělo vést k plné nebo výrazně většinové návratnosti prostředků investorů. 

Celková data o portfoliu Fingoodu naleznete i nadále na našem webu v sekci Zdraví portfolia Fingood. Nebo se o nich můžete detailněji dočíst v dalším díle našeho seriálu o vymáhání.

pojďteZpět na všechny článkynebo čtěte dále

Přidejte se k nám! Investujte do zaběhlých českých firem nebo získejte flexibilní způsob financování.

Registrace zabere jen pár minut.