Zpět na články
15. 5. 2024 4 min čtení

Srovnání různých forem zajištění úvěru

Zajištění úvěru je forma ochrany věřitele, která slouží k minimalizaci rizika nesplacení úvěru. V případě, že dlužník není schopen splácet úvěr, věřitel může zajištění využít k pokrytí své ztráty. Zajištění může mít mnoho podob, od nemovitostí až po osobní záruky nebo aval směnky. V tomto článku se podíváme na různé formy zajištění úvěru a  jak se k nim přistupovat v rámci investic. 

Formy zajištění používané ve Fingoodu

Nemovitost
Zástava nemovitosti je jednou z nejběžnějších forem zajištění úvěru. V tomto případě je nemovitost, jako například dům nebo byt, použita jako zajištění úvěru. Pokud dlužník není schopen splácet úvěr, věřitel může nemovitost prodat a z výnosu splatit dlužnou částku. Je důležité zdůraznit, že když hovoříme o úvěru zajištěném nemovitostí v dané hodnotě, znamená to, že disponujeme prvním zástavním právem v Katastru a aktuálním oceněním nemovitosti od externích odhadců.

Výhody:

  • Nižší úrokové sazby díky vyšší míře zabezpečení pro věřitele.
  • Vysoká hodnota zajištění může umožnit získání vyššího úvěru.
  • Fingood je v případě zástavy nemovitostí zapsán vždy na 1. místě na Katastru nemovitostí


Nevýhody:

  • Riziko ztráty nemovitosti v případě nesplácení úvěru.

Zásoby a pohledávky
Firmy mohou také použít své zásoby nebo pohledávky jako zajištění úvěru. Věřitel může v případě nesplácení úvěru převzít kontrolu nad těmito aktivy a použít je k pokrytí dluhu. Pokud jde o movité věci, bere se jejich hodnota dle zůstatku v účetnictví k datu poskytnutí úvěru.

Výhody:

  • Flexibilní možnost zajištění pro podniky.
  • Možnost uvolnit provozní kapitál, který je jinak vázán v zásobách nebo pohledávkách. 

Nevýhody:

  • Hodnota zásob a pohledávek může kolísat.

Aval směnky
Aval směnky je zajištění úvěru, kdy třetí osoba (avalista) zaručuje za dlužníka tím, že se zavazuje splatit směnku v případě, že dlužník tak neučiní. Tento typ zajištění je často používán v obchodních transakcích. Avaly směnek jsou vyhodnocovány z hlediska bonity avalisty současně se schvalováním úvěru, a pokud je bonita dostatečná pro avalovanou částku, až poté je tato hodnota započítána do zajištění úvěru.

Výhody:

  • Rychlý a jednoduchý proces zajištění.
  • Zvyšuje důvěryhodnost dlužníka pro věřitele.

Nevýhody:

  • Avalista nese vysoké riziko, protože je zodpovědný za splácení celé směnky.

Jak ve Fingoodu minimalizujeme riziko investic

Každý investor ví, že investice je vždy spojena s určitou mírou rizika. Pokud vám někdo slibuje investici bez rizika, jedná se o podvod. Riziko investování v našem případě je to, že se investované peníze nevrátí, protože společnost bude mít finanční problémy a nebude mít z čeho splácet. Ve Fingoodu se toto riziko snažíme minimalizovat na nejmenší možnou míru.

Každou společnost pečlivě posuzujeme, analyzujeme finanční výkazy, externí data, ale také informace získané při osobních návštěvách. Situaci a rizika dané firmy poté vyhodnocujeme a případně zohledňujeme ve schválených podmínkách úvěru. Kromě výsledků několik let zpětně vyhodnocujeme i budoucí záměry. Na základě těchto údajů posuzujeme kreditní historii i platební morálku klienta. Pokud je riziko příliš vysoké, firma se do naší nabídky vůbec nedostane.

Zajištění investic na Fingoodu
Dalším prostředkem ke snížení rizika je také zajištění investic. 70 % investičních příležitostí je zajištěno zástavou nemovitého majetku, 20 % zástavou movitého majetku a zbývajících 10 % tvoří zajištění v podobě směnky.

Diverzifikace investic
Riziko investování na Fingoodu můžete ještě snížit i vy sami. Tím, že máte každý měsíc na výběr v průměru ze 4 až 5 společností, můžete své investice rozložit a účinně tak portfolio diverzifikovat.

Detailní přehled o aktuálním zajištění investic na platformě Fingood naleznete na stránce Zdraví portfolia.

Články, které by Vás mohly zajímat

Najdete zde klíčové informace a odborné rady pro chytré investování, vše pohromadě na jednom místě.
Zobrazit všechny články