Zpět na články
14. 5. 2024 3 min čtení

Anuitní vs. balonové splácení - detailní srovnání

Důležitou součástí úspěšné investiční strategie je diverzifikace portfolia, která pomáhá minimalizovat rizika a maximalizovat výnosy. Přečtěte si více o tom, jak efektivně řídit své investice a jaký typ splácení nejlépe odpovídá vašim finančním cílům.


Blíže jsme si posvítili na dva druhy splátek, které na Fingoodu naleznete nejčastěji.

Struktura splátek

 • Anuitní splácení:
  Anuitní splátky zahrnují pravidelné měsíční splátky, které kombinují jak jistinu, tak úroky. Každá splátka má stejnou výši po celou dobu trvání úvěru, přičemž poměr mezi jistinou a úrokem se postupně mění ve prospěch jistiny. Tento typ splácení je běžný u spotřebitelských úvěrů a hypoték.
 • Balonové splácení:
  Balonové splátky zahrnují měsíční platby pouze úroků, přičemž celá jistina je splatná jednorázově na konci splátkového období. Tento typ splácení je častý u projektů, které generují zisk až na konci svého cyklu, například stavební firmy a developerské projekty.

Riziko pro investory

 • Anuitní splácení:
  Riziko je nižší, protože jistina je postupně splácena spolu s úroky. To znamená, že riziko, že investor přijde o peníze, se s každou měsíční splátkou snižuje.
 • Balonové splácení:
  Riziko je nepatrně vyšší, protože jistina je splácena až na konci období. Pokud dlužník není schopen zaplatit na konci splátkového období, může investor utrpět ztrátu celé jistiny (tzn. investované částky). Proto je důležité pečlivě hodnotit bonitu a plány dlužníka​. Z tohoto důvodu je také drtivá většina všech balonových splátek zajištěna zástavou movitého nebo nemovitého majetku, který slouží jako bezpečnostní pojistka.

Výše úroků

 • Anuitní splácení:
  Celkové úroky jsou nižší, protože se počítají z postupně klesajícího zůstatku jistiny. Výnos pro investory je tedy stabilní, ale nižší ve srovnání s balonovým splácením.
 • Balonové splácení:
  Celkové úroky jsou vyšší, protože se po celou dobu splácení počítají z celé výše jistiny. Tento typ splácení může znamenat vyšší výnosy pro investory, což je atraktivní, ale také rizikovější.

Peněžní toky pro investory

 • Anuitní splácení:
  Poskytuje pravidelné měsíční příjmy, což nabízí stabilní a předvídatelné peněžní toky. Investoři tak mohou lépe plánovat své finanční potřeby a reinvestice.
 • Balonové splácení:
  Investoři dostávají měsíční příjmy pouze z úroků a velkou jednorázovou platbu na konci období. 

Likvidita

 • Anuitní splácení:
  Nabízí lepší likviditu pro investory díky pravidelným měsíčním splátkám, které zajišťují průběžný přístup k peněžním prostředkům. To umožňuje investorům rychleji reagovat na nové investiční příležitosti nebo pokrývat nečekané výdaje.
 • Balonové splácení:
  Nižší likvidita, protože investoři získávají přístup k celé jistině až na konci splátkového období. To znamená, že peníze jsou vázány na delší dobu.

Význam diverzifikace

Diverzifikace je klíčovým prvkem úspěšné investiční strategie. Rozdělení investic do více projektů snižuje riziko ztráty celého kapitálu v případě defaultu jednoho dlužníka. Na Fingood.cz mohou investoři snadno diverzifikovat své portfolio investováním do různých projektů napříč různými odvětvími a typy splácení.

Proč diverzifikovat?

 1. Rizikové rozložení: Investice do různých odvětví a typů projektů snižuje riziko spojené s případným neúspěchem jednoho odvětví nebo projektu.
 2. Stabilní příjmy: Kombinace anuitních a balonových splátek může zajistit stabilní měsíční příjmy a zároveň potenciál vyšších výnosů na konci splátkového období.
 3. Flexibilita: Diverzifikace umožňuje investorům lépe reagovat na tržní změny a optimalizovat své investiční portfolio podle aktuálních podmínek.

Články, které by Vás mohly zajímat

Najdete zde klíčové informace a odborné rady pro chytré investování, vše pohromadě na jednom místě.
Zobrazit všechny články