Zpět na výpis
8 % p.a.
Fix
18 měsíců
Balonově

BENEKOV ESCO s.r.o.

Zainvestováno: 5 498 800 KčCíl: 5 000 000 Kč
Podílí se:172 investorů100 %
Investice začala:16. 5. 2021 v 14:00:00
Investice skončila:18. 5. 2021 v 10:49:00

Cíl projektu

Ať jste komerčním developerem nebo investujete do svého bydlení, ať už stavíte novostavbu či realizujete kompletní rekonstrukci, určitě v dnešní době nemůžete pominout požadavky na nízkou energetickou náročnost (nebo soběstačnost) budov.

Společnost BENEKOVterm s.r.o. je stabilní strojírenská firma s historií přes 60 let, která se specializuje na oblast energetiky. Společníkem a majitelem společnosti je pan Leopold Benda a prokuristou společnosti je jeho syn a zároveň jmenovec Ing. Leopold Benda mladší.

Jistě stojí za zmínku, že spol. BENEKOterm vyvinula své vlastní bateriové úložiště a ve spolupráci s Energetickým centrem vysoké školy báňské aktuálně vyvíjí další typ bateriových úložišť pro rodinné domy i průmyslové objekty, s využitím dotací na výzkum a vývoj ze strany MPO.

Mladší člen z rodu Bendů v roce 2020 založil sesterskou společnost BENEKOV ESCO s.r.o.
Část názvu “ESCO” z anglického Energy Services Company napoví, že společnost se zaměřuje na dodávky zařízení pro výrobu elektřiny nebo energeticky úsporné opatření a nabízí komplexních služby v rámci komunitní energetiky.

Proč je to v dnešní době trefa do černého?
Tlak na zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie je v posledních letech citelný hlavně ze strany EU, která chce pomocí různých opatření, podpůrných balíčků a dotací dosáhnout do roku 2030 snížení emise skleníkových plynů o 43 % (oproti roku 2005). Na podporu „zelené ekonomiky“ v ČR bude z evropských zdrojů investováno do roku 2030 více než 250 miliard Kč.

To mimo jiné vede k silné podpoře fotovoltaických řešení, u kterých se v posledních letech prudce zvyšuje efektivita a stávají se dostupnější pro širší spektrum zákazníků, kteří se chtějí chovat ekologicky a ještě v konečném součtu ušetřit.

BENEKOV ESCO se zaměřuje na fotovoltaická (FVE) řešení s využitím moderních bateriových úložišť vyvíjených v ČR, která jsou velmi žádaná pro budoucí rozvoj komunitní energetiky a v tomto směru má opravdu významný náskok před většinou konkurence.

Jen během prvního roku existence získal BENEKOV ESCO poptávky na instalace v objemu cca 20 mil. Kč. Během června 2021 budou zveřejněny pravidla dotací v programu Nová Zelená Úsporám 2030, které umožní získat výrazně vyšší dotace na instalace FVE na rodinné domy než doposud. Očekává se až trojnásobně vyšší zájem o bateriové úložiště. Boom instalací fotovoltaických elektráren a bateriových úložišť vyžaduje již v první polovině roku významné investice do nákupu materiálu.

Princip fungování komunitní energetiky
Energetické komunity budou vznikat ve spojení veřejné správy (obce a kraje), firem a majitelů rodinných domů. Tento model je přímo podporován ze strany SFŽP* a MPO**.

Jedním z mnoha příkladů je takový, kdy škola během roku vyrábí elektřinu pro svou vlastní potřebu pomocí FVE řešení. O prázdninách pak dodává elektřinu místním firmám. Rodinné domy zapojené do konceptu komunitní energetiky přes týden posílají elektřinu do firem a o víkendu naopak firmy nebo úřady posílají elektřinu do rodinných domů.
Nedochází k plýtvání zdroji, vše funguje bezobslužně a automaticky na základě kvalitního řešení, které právě společnost BENEKOV ESCO dokáže navrhnout, dodat a instalovat.

Poptávka po tomto řešení má tedy nejen velmi rostoucí tendenci, ale zároveň je silně podporována legislativou ze strany ČR i EU v rámci programu „New Green Deal“.

Společnost BENEKOV ESCO bude dlouhodobě profitovat díky poptávce zákazníků z řad institucí i domácností. Jejich zájem je a bude sice popoháněn připravovanou legislativou a normami na zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie, ale zároveň jsou náklady na FVE řešení kompenzovány prostřednictvím dotačních programů. Nově připravované dotace zajistí finanční podporu na instalace fotovoltaických elektráren až do výše 70 % vstupní investice.

Komplexní řešení BENEKOV ESCO
“Komunitní energetika není pouhým sloučením zdrojů energií, ale komplexní přístup k řízení energetiky v rámci celých komunit. Naše společnost nabízí zákazníkům unikátní a komplexní kombinaci produktů, kterou zatím konkurence buď nedisponuje nebo nabízí za stejnou cenu řešení s horšími parametry” vzkazuje se zdravým sebevědomím zakladatel společnosti Ing. Leopold Benda mladší.

Z pohledu investora i z pohledu potenciálního zájemce o toto řešení vás jistě budou zajímat specifika a parametry daného řešení. Za tímto účelem doporučujeme navštívit nový web www.benekov.com, kde se dozvíte opravdu vše produktech a řešeních společnosti Benekov ESCO

A skvělá zpráva na konec!
Pokud se rozhodnete investovat do společnosti částku 30 000 Kč (nebo více), získáte slevu ve výši 20 000 Kč na návrh a instalaci řešení fotovoltaické elektrárny na Váš dům v programu Nová Zelená Úsporám 2030.

* Státní fond životního prostředí
** Ministerstvo průmyslu a obchodu

Základní informace

Název společnosti:BENEKOV ESCO s.r.o.
Číslo úvěru:21051301
Idenfitikační údaje:09173986
Adresa:Masarykova 311/ 79312 Horní Benešov
Minimální výše investice:1 000 Kč
MAČ:3 000 000 Kč

Soubory ke stažení

Dostupné pouze pro přihlášené uživatele!

Soubory jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Přihlásit se