Zpět na výpis
9 % p.a.
Fix
12 měsíců
Balonově

FLOWPAY úvěrový rámec - E-commerce III.

Zainvestováno: 925 500 KčCíl: 1 000 000 Kč
Podílí se:123 investorů92 %
Investice začala:6. 12. 2022 v 17:00:00
Investice skončila:21. 12. 2022 v 17:00:00

Cíl projektu

Prostřednictvím Fingoodu nyní můžete investovat do úvěrového rámce určeného pro obor E-commerce a jednoduše diverzifikovat své portfolio napříč odvětvími.
Navíc se jedná o skvělou příležitost pro investory, kteří preferují velmi krátkou splatnost, nejčastěji do 6 měsíců.

Jak investice do projektů Flowpay.io probíhá?
Příjemcem celé částky zafinancované investory prostřednictvím platformy Fingood je Flowpay.io. Peníze investorů budou úročeny ode dne, kdy Flowpay.io načerpá poskytnutý úvěrový rámec. Flowpay.io následně částku rozdělí mezi jednotlivé žadatele o úvěrové financování. Více o partnerství s Flowpay.io

Jak Flowpay.io vyhodnocuje rizikovost?
Flowpay.io zpracovává úvěrové žádosti automatizovaným algoritmem, který zohledňuje nejen objemy prodeje, cash flow, ale i stabilitu minulých obratů a odhad budoucích. Rizikovost každého žadatele je hodnocena ve 3 kategoriích a vyjádřena body na stupnici od 1 do 5. Zisk pouze 1 bodu znamená vysoké riziko a naopak zisk 5 bodů indikuje minimální riziko investice.

Jak budou investované prostředky využity?
Úvěrový rámec, který Flowpay.io načerpá prostřednictvím platformy Fingood, bude formou úvěrů dále poskytován pouze společnostem z nejméně rizikových skupin, tedy těch, které získají 4–5 bodů.

Jakou formou jsou úvěry zajištěny?
Úvěrový rámec je vždy zajištěný směnkou s avalem majitele společnosti Flowpay.io v plné výši. Dále pak pohledávkami vůči jednotlivým příjemcům úvěrového financování, které poskytne Flowpay.io.

Specializace Flowpay.io a význam spolupráce
Platforma Flowpay.io se zaměřuje na poskytování úvěrů pro společnosti, u kterých lze provést risk analýzu velmi rychle a přesně pouze z aktuálních digitálních dat. Zpravidla se jedná o podniky z oboru gastronomie, ubytovacích zařízení nebo e-commerce.

Úvěry Flowpay.io mají zpravidla splatnost 3-12 měsíců a maximální výši do 1 mil. Kč. Díky spolupráci s Flowpay.io, tak můžeme investorům na Fingoodu nabídnout ještě vyšší míru diverzifikace napříč jednotlivými obory a navíc s velmi krátkou dobou splatnosti.

Základní informace

Název společnosti:FLOWPAY s.r.o.
Číslo úvěru:22120601
Idenfitikační údaje:09770747
Adresa:Rooseveltova 613/38 16000 Praha
Minimální výše investice:1 000 Kč
MAČ:1 000 000 Kč

Soubory ke stažení

Dostupné pouze pro přihlášené uživatele!

Soubory jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Přihlásit se