Floatové sazby

Float, neboli floatová sazba, jak název napovídá, je sazba pohyblivá v čase. Jde o alternativu k úvěrům s fixní sazbou, díky které se na Fingood dostává zase o něco pestřejší nabídka společností.

Situace na finančním trhu způsobuje u mnoha firem odklad plánovaných investic právě z důvodu ceny peněz. Jedná se zpravidla o společnosti s kvalitním finančním řízením, které by pro naše investory byly velmi zajímavé. Díky zavedení úvěrů s floatovou sazbou se Fingoodu podaří oslovit i tyto společnosti.
Jak float funguje?
Floatová sazba je stanovována vždy na měsíční bázi. Při načerpání úvěru firemním klientem vychází z referenční sazby 1M
PRIBOR
(zveřejněné na stránkách ČNB k 10. dni v měsíci) a k ní je připočtena marže.
Floatová sazba
Floatová sazba - vývoj
Stanovena bude maximální a minimální výše výnosu.

Maximální výši stanovuje oddělení risku na základě ekonomických výsledků společnosti a to tak, aby byla společnost schopná nést úvěrovou zátěž.

Minimální výše slouží pro ochranu investorů v případě, že by došlo k výraznému poklesu PRIBORU.

Příklad výpočtu:
Úvěr se načerpal v průběhu měsíce února.

1M Pribor k 10.03.2024 byl 6,16 %. K této sazbě připočteme rizikovost projektu a výnos pro investory (2–7%). Úvěr se v průběhu měsíce března úročí úrokovou mírou 12,65 % p.a.

1M Pribor k 10.04.2024 bude 6,5 %. Úvěr se v průběhu měsíce dubna úročí úrokovou mírou 12,87 % p.a.

Tento výpočet se opakuje automaticky každý měsíc.
Často kladené otázky
Jaký je rozdíl mezi floatovou a fixní sazbou?

U fixní sazby předem víte, jaký bude výnos z vaší investice. Po celou dobu trvání se výše sazby nemění a je jedno, jestli investujete na 12 nebo 36 měsíců.

Oproti tomu se floatová sazba vyvíjí dle aktuální tržní situace. V praxi to znamená, že jeden měsíc může být výnos z vaší investice 12 % a další měsíc vyskočit na 12,5 %.

Co je to PRIBOR?
Jaký je aktuální PRIBOR?