‚‚Ziskový byznys a sociální podnik mohou jít ruku v ruce,‘‘ říká provozní ředitel GLOBY s.r.o.

GLOBY s.r.o. je aktivní investiční příležitost na naší platformě. Od běžně financovaných firem se však významně odlišuje svým sociálním zaměřením. 

GLOBY je mladý a silně progresivní sociální podnik, který prosperuje a zároveň investuje zpět do svého dalšího rozvoje. Většinu zisků směřujeme do tvorby nových atraktivních pracovních míst a zlepšování podmínek stávajících zaměstnanců se zdravotním omezením. 

O historii společnosti, výzvách a dalších plánech jsme si popovídali s panem Vojtěchem Tomášem, provozním ředitelem a jednatelem společnosti.

Můžete popsat, jaké byly hlavní výzvy a milníky, které vedly k založení společnosti GLOBY s.r.o.? Objevily se výzvy, u kterých se ukázalo, že obavy byly zbytečné? A naopak?

Hlavním podnětem a současně výzvou pro založení společnosti jako sociálního podniku byla výzva ze strany České rozvojové a záruční banky s názvem S-Podnik na financování tohoto odvětví, a to v řádech desítek milionů i pro nové subjekty, kteří by pořizovali a rekonstruovali nemovitosti za účelem jejich použití pro vytváření pracovních pozic pro osoby se zhoršeným uplatněním na trhu práce, převážně zdravotního charakteru. Proto jsme konci roku 2019 koupili ready-made společnost GLOBY s.r.o. a nadšeně připravili projekt ve vyhlídnutém výrobním areálu v Ostravě. Ten jsme kompletně včetně všech náležitostí odevzdali (projektového záměru, stavební dokumentace, odhadů, finančních predikcí atd.) v bance koncem března 2020.

V následujících dnech bohužel vypukla pandemie, která měla za následek, že se v bance na náš projekt více než rok ani nepodívali. Místo čekání jsme si výrobní areál pronajali a plně se vrhli do budování firmy v duchu sociálního podnikání, tak jak jsme deklarovali v předaném projektovém záměru. V roce 2021 již měla společnost přes sto zaměstnanců a obrat přes 30 mil. Kč. V bance se poprvé podívali na náš projekt s konstatováním, že již nejsme start-up a je potřeba celý projekt předělat. Následně jsme projekt řešili s bankou až do roku 2022, kdy jsme se nakonec dozvěděli, že z pohledu zřizovatele banky, tedy Ministerstva pro průmysl a obchod, jsme málo “sociální”. Bohužel dodnes s kolegy nevíme proč. Mezitím jsme areál koupili se soukromými investory, prolomili minulý rok obrat přes 118 mil. Kč s téměř 10 mil. ziskem, takže dnes financování řešíme tržní cestou.

Jak přesně funguje model sociálního podnikání ve vaší společnosti, a jaké jsou klíčové principy, kterými se řídíte při plnění vašeho cíle podporovat zaměstnance ohrožené sociální exkluzí?

Asi bych v první řadě řekl, že nejsme žádná chráněná dílna ani neziskovka, což si představí většina lidí mimo obor při zmínce o sociálním podniku. Většina aktivit naší společnosti je řízena klasicky jako běžná firma, jejímž hlavním cílem je tvorba zisku. Zásadní rozdíl oproti běžnému podniku je v tom, že většinu tohoto zisku investujeme zpět do dalšího rozvoje firmy v podobě rekonstrukcí prostor v již zmíněném výrobním areálu tak, aby odpovídaly zvýšeným stavebním nárokům na zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (bezbariérovost, signalizace o pomoc, zvýšené požární nároky atd.).

Narovinu, u kterého zaměstnavatele byste ve výrobních prostorách našli inkontinenční místnost se sprchou pro vozíčkáře? Za tyto nerentabilní investice v duchu sociálního podnikání jsme pak státem “odměněni” slevou na dani z příjmu, částečným příspěvkem na mzdy zaměstnanců z řad osob se zdravotním postižením a nezměrnou administrativní byrokracií nad rámec běžně fungující firmy.

Podniká GLOBY s.r.o. konkrétní kroky i v oblasti enviromentální politiky? Berete to jako nutnou součást podnikání nebo je to pro Vás osobně (nebo celý management) otázkou osobní angažovanosti?

V této oblasti se snažíme řídit heslem lokální spotřeby a je to pro nás důležité téma. Mimo klasické filozofie odběru materiálu a zboží od místních výrobců rád uvedu několik dalších příkladů. Naše stavební divize realizuje zakázky příprav dopravních staveb, které sebou většinou přinášejí rozsáhle proseky stromů a zeleně. Když jsme řešili, co s dřevem malých průměrů, tak jsme ho místo štěpkování začali využívat na výrobu prefabrikátů dřevěných hraček pro školy a školky, které si děti musí sami dodělat - ošmirglovat, očistit, namalovat a případně i složit. Vzniklá dřevařská dílna dala současně jednoduchou a různorodou práce několika desítkám osob se zdravotním postižením. Hlavní oblastí, kterou se v ohledu životního prostředí zabýváme je energie všech forem a její spotřeba.

Všechny rekonstrukce budov v areálu, který byl při našem příchodu takřka v technickém stavu odpovídající tzv. brownfieldu, projektujeme do energetické třídy A, maximálně B za pomoci dotačních prostředků z programové výzvy Úspory energií. Na první výrobní budovu s užitnou plochou přes 4 tis. m2 jsme již získali dotaci koncem minulého roku (jedná se o zmíněnou dotaci v projektu financování) a s její pomocí zateplíme obálku budovy, vyměníme okna, zřídíme nové zdroje vytápění a instalujeme střešní fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 60 kW. Další výrobní haly o téměř dvojnásobné rozloze nyní projektujeme a budeme podávat v průběhu tohoto roku. Celkem v našem areálu vzniknou střešní fotovoltaické elektrárny s výkonem přes 0,5 MWh a bateriovým úložištěm pro maximální spotřebu v místě, kdy celková plánovaná investice do energetických úspor v příštích 3 letech přesahuje 150 mil. Kč.

Můžete vysvětlit, co přesně znamená ‚‚poskytování náhradního plnění‘‘ a jaký má tento koncept vliv na vaše odběratele a na celkové poslání/chod vaší společnosti?

Stát dnes ukládá každé firmě povinnost obsadit každé 25té pracovní místo osobou se zdravotním postižením. Pokud toto firma neplní, je ji vyměřen solidární příspěvek ve výši přes 100 tis. Kč za každou chybějící osobu. Tuto daň je možno poměrně snížit odběrem výrobků nebo služeb od sociálních podniků - tzv. náhradního plnění. Poměrově je odběratel před rozhodnutím, zda zaplatí 100 tis.Kč na solidární dani nebo odebere cca trojnásobek výrobků a služeb v režimu náhradního plnění. Naše společnost má díky několika stovkám zaměstnanců z řad osob se zdravotním postižením limit pro poskytování náhradního plnění přes 30 mil. Kč ročně, ale náš obchodní model na této vlastnosti nestavíme. Za celý minulý rok jsme v této oblasti využili jen necelých 20 % limitu.

Jaké benefity a pracovní podmínky nabízíte vašim zaměstnancům, zejména těm se zdravotním omezením, aby byla práce pro ně atraktivní a plodná?

Našim hlavním benefitem je, že snažíme nabídnout práci lidem z tzv. sociálně - terapeutických dílen. Tito lidé jsou většinou na tom zdravotně nejhůře a je pro ně velice složité se uplatnit na pracovním trhu. Tyto dílny jsou provozovány neziskovými organizacemi a jejich provoz je téměř plně hrazen státem. V těchto výrobních dílnách se snaží vytvořit základní pracovní návyky a co nejvíce se socializovat bez nároku na mzdu.

Již od roku 2020 spolupracujeme s několika největšími neziskovými organizacemi v kraji na projektu dílen, které s jednoduchou ale barvitou pracovní náplní (výroba hraček, kompletační práce pro tiskárny atd.), možností zkrácených úvazků a zvýšeným dohledem provozních pracovníků se zdravotnickým výcvikem pro pomoc třeba při výměně externích vývodů aj., by umožnily pracovní uplatnění těchto osob s největšími zdravotními komplikacemi. Současně tímto uvolní místo čekateli na sociálně - terapeutickou dílnu v neziskové organizaci, které je z důvodu provozního financování ze státního rozpočtu kapacitně značně omezená.

Jaké jsou vaše plány pro další rozvoj a růst GLOBY s.r.o.? Jaké nové projekty nebo směry rozvoje plánujete v blízké budoucnosti? Případně výzvy, kterým bude GLOBY čelit?

Máme připravené investiční projekty na více než 3 roky dopředu a všechny se týkají výrobního areálu v Ostravě. Naším letošním cílem je dodělat dalších více než 1.200 m2 výrobních ploch pro výrobu hraček a kompletační práce s výhledem vzniku dalších více než 150 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.

Dále podání dalších dotačních žádostí ve výši přes 100 mil. Kč na další dvě výrobní haly. Současně se k nám do areálu s venkovní plochou přes 4 hektary stěhuje několik odběratelů z řad velkých stavebních firem, od kterých si v letošním roce slibujeme zakázky za více než 200 mil. Kč. Největší negativní výzvou je pro nás vyrovnání se s letošní změnou pracovně–právní agendy, která opět přináší další administrativní zátěž za cenu nulového ekonomického přínosu, ale na toto jsme si již v tomto státě zvykli.

Jak se daří projektu společnosti Globy na naší platformě, se můžete přesvědčit zde.